PHYSIS - digitális evolúció
Digitális evolúció
Fejlesztés
Írások
Linkek
English
BEVEZETÉS

Ez az oldal azoknak készült, akiket lenyûgöz a digitális számítógépek egyszerû, de hatékony mûködése, az élõvilág kifogyhatatlan változatossága, s leginkább azoknak, akik látják/látni szeretnék, hogy miként is kapcsolódik össze ez a kettõ. 
Mi köze a gépi kódû programozásnak az önreplikálódásra képes DNS molekulához? Mik az élet általános jellemzõi? Lehet-e élõnek nevezni a számítógép memóriájában létezõ, egymást felfaló programokat? Mikre képes egy egyszerû elveken  alapuló folyamat? - A kérdések sora végtelen, a válaszok nem garantáltak. Ami biztosnak látszik: egy izgalmas barangolás a biológia, az informatika és a matematika közös határvidékein.

Kalandra fel! 


Mit jelent az ógörög physis szó?
 1. természet
 2. eredet, származás, születés
 3. növekedés
 4. alkat, jelleg, sajátság, lényeg
 5. külsõ forma/megjelenés, külszín
 6. lélek/szellem természete, jellem, természetes hajlamok
 7. ösztön
 8. természetes rend, a természet szabályos rendje
 9. teremtõ természet
 10. õselem
 11. teremtés
 12. teremtmény
 13. faj, fajta
 14. nem(i jelleg)
LETÖLTÉS
0.6 
Fejlesztõi vátozat

LEVÉL
Nagy Attila
nagyat@dragon.klte.hu

TÁMOGATÓ